Serbia


Naton HR – pouzdani partner u oblasti ljudskih resursa

Naton HR je internacionalna agencija koja se bavi posredovanjem pri zapošljavanju, agencijskim radom i ustupanjem radnika, pružanjem konsultantskih usluga u oblasti ljudskih resursa, kao i pripremama kandidata. Naše kancelarije se nalaze u Beogradu, Ljubljani, Zagrebu i Sofiji, a u planu za naredni period je dalje širenje aktivnosti u zemljama regiona.

Uspešno sarađujemo sa brojnim klijentima iz različitih industrija i oblasti poslovanja; regionalni smo partner vodeće poslovne škole u jugoistočnoj Evropi sa međunarodno akreditovanim MBA programima, Cotrugli Business School.

Iz široke palete usluga koje Naton HR Serbia (Naton zapošljavanje d.o.o.) nudi svojim klijentima, izdvajamo nekoliko najvažnijih.


Traženje i odabir kandidata za otvorene pozicije


Kako bi obezbedili visokokvalitetne kandidate za otvorenu radnu poziciju, naša usluga može obuhvatati bilo koju od faza procesa predselekcije i selekcije, u skladu sa zahtevima za konkretno radno mesto i očekivanjima naših klijenata.


Ciljana pretraga (executive search)


Primenom brojnih metoda, kao i na osnovu naše baze podataka i dugogodišnje ekspertize u ovoj oblasti
, pronalazimo najbolje kandidate za pozicije srednjeg i visokog menadžmenta, koje zahtevaju vrhunske lične kvalitete, bogato radno iskustvo, usko stručne veštine i potvrđene rezultate.

Agencijski rad (privremeno zapošljavanje)


Agencijski rad predstavlja fleksibilan model zapošljavanja po kojem postojeći ili novi radnici rade za klijenta (korisnika), a administrativno su zaposleni preko naše agencije. Model je pogodan za sve pozicije, vremenske periode i vrste ugovora, uz mogućnost zapošljavanja radnika i na neodređeni vremenski period. Često se koristi kod zamena, projektnog rada, probnog roka, povećanog obima aktivnosti, sezonskih poslova, kao i u kompanijama koje nemaju sedište u Srbiji.

Korišćenjem agencijskog rada, klijent je u mogućnosti da se više fokusira na svoju primarnu delatnost, oslobođen je poslova vezanih za administriranje zaposlenih, a ujedno smanjuje rizike i neprijatnost u slučaju otpuštanja radnika.  Agencijski rad takođe utiče na redukovanje broja neopravdanih bolovanja i izostanaka, pogotovo u proizvodnom sektoru, pa je stoga pogodan za kompanije s većom fluktuacijom radne snage. Naton HR poštuje ZOR i vodi računa da radnici zaposleni preko naše agencije imaju korektan radni tretman.


Procena zaposlenih (assessment)


Pomoću sertifikovanih alata i trenera, radimo ciljane procene zaposlenih poput testiranja menadžerskog i preduzetničkog potencijala, liderskih sposobnosti, prodajnih veština, motivacije, ličnog profila i ponašanja. Dobijeni rezultati klijentu služe kao dobra osnova za dalji rad sa svojim zaposlenima i njihov profesionalni razvoj.


Psihološko testiranje


U sklopu procesa selekcije nudimo i usluge psihološkog testiranja, kojim na sistematičan i objektivan način ispitujemo opštu inteligenciju, osobine ličnosti, sposobnosti, motivaciju, kao i verbalno, numeričko i apstraktno rasuđivanje. Takođe, nudimo i mogućnost grafološke analize na temelju analize rukopisa.


Treninzi i coaching


U okviru svojih usluga, organizujemo
prilagođene treninge iz brojnih oblasti, kao i ciljane radionice za zaposlene, u svrhu kontinuiranog razvoja njihovog radnog potencijala i efikasnijeg ostvarivanja poslovnih ciljeva.

Outplacement


Nudimo pomoć u planskom pristupu prilikom otpuštanja radnika i olakšavanja njegovog prelaska iz jedne kompanije u drugu, a u cilju efikasnijeg obavljanja ovog procesa i održavanja pozitivnog imidža našeg klijenta.

Strateško savetovanje


Na zahtev klijenta, radimo projekte strategije razvoja i njihovu implementaciju: od ocenjivanja radnog učinka (uspostavljanje sistema kojim je moguće pratiti napredak, modifikovati negativne obrasce ponašanja ili uticati na poboljšanje rezultata rada), pripreme i praćenja primene procedura (pogodno kod kompanija koje nemaju formalizovane radne procese ili svoje HR odeljenje), do restrukturiranja (reorganizacija, analiza radnih mesta, optimizacija, redefinisanje sistematizacije).