Slovenia


Predstavitev naših kadrovskih rešitev, www.natonhr.com

Agencija Naton d.o.o. je vpisana v register družb za zagotavljanje dela pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve RS pod št. 45302-77/2004-12. Kar pomeni, da imamo za opravljanje tega dela ustrezno koncesijo. Z omenjeno dejavnostjo se uspešno ukvarjamo že od leta 1995 in trenutno zaposlujemo okoli 400 ljudi različnih profilov. Prisotni smo tudi na Hrvaškem,  v Srbiji in Bolgariji. Sodelujemo z veliko uspešnimi podjetji kot so na primer Hella Saturnus Slovenija d.o.o., Knauf Insulation d.o.o., Hennlich d.o.o., Treves d.o.o., Kimi d.o.o., Kops pro d.o.o., Topdom d.o.o., Jelovica d.d. in drugimi.

Uspešno in konkurenčno rešujemo in optimiziramo kadrovske izzive podjetij že vrsto let. Lahko ponudimo iskanje in selekcioniranje kadra, začasen najem kadra z bruto provizijo ali glede na efektivno uro opravljenega dela, ter vse ostale inovativne rešitve kot so:

Iskanje in selekcija kadra za odprta prosta delovna mesta - Izbor kadrov vodimo tako, da na podlagi našega znanja, dolgoletnih izkušenj in z uporabo primernih načinov glede na potrebe delodajalca, le-temu zagotovimo usposobljene in motivirane delavce. Pri tem nam je v pomoč naša baza iskalcev zaposlitve, v katero se dnevno vpisujejo kandidati preko obrazca na naši spletni strani. Proces iskanja in selekcije kadrov se začne z analizo prostega delovnega mesta, kjer ugotovimo zahtevane kvalifikacije, delovne izkušnje in sposobnosti, ki jih prosto delovno mesto od kandidata zahteva, za čimbolj optimalno izpolnjevanje delovnih nalog.

Headhunting - S tujko imenovana metoda kadrovanja »Headhunting« se uporablja, ko naročnik želi zaposliti na delovno mesto v svojem podjetju določen profil vrhunskega strokovnjaka. Takrat se aktivno vključimo v proces neposrednega iskanja in nagovora kandidata. Iščemo ga po naši bazi iskalcev zaposlitve, po omrežjih in društvih v katerih so vključeni strokovnjaki Natona, pa tudi v virtualnih družabnih omrežjih, kot je LinkedIn, lahko pa tudi z neposrednim vabilom k sodelovanju.

Testiranje kadrov - Zavedamo se, da je za izbor ustreznega kadra potrebno kar nekaj znanja ter izkušenj in upoštevati različne postavke, od katerih je odvisno kako se bo novi kandidat za zaposlitev ujel s sedanjim kolektivom v podjetju.
Psihološka testiranja so eden od kazalnikov, ki nam podajo sliko o kandidatu za delovno mesto na področju: sposobnosti (verbalne, intelektualne, numerične itd.), interesov, osebnostnih značilnosti. Služijo nam kot pomoč pri spoznavanju osebnostne strukture kandidata za prosto delovno mesto. Z metodo psihološkega testiranja pridobimo čim bolj objektiven vpogled v lastnosti in kompetence kandidata za zaposlitev.
 
S kadrovsko grafološko analizo lahko z veliko zanesljivostjo preverite kandidatove sposobnosti, najmočnejše izražene osebnostne lastnosti in najverjetnejše pomanjkljivosti. Opredelite lahko tudi najprimernejši tip kariere glede na ambicije in lastnosti ter prevladujoče timske vloge. Naše poročilo je pripravljeno na podlagi kadrovske grafološke analize in je zelo obsežno in celovito. Odpravilo bo vsakršno dilemo glede izbora kadrov, saj boste z analizo dobili vpogled v to, kdo dejansko je oseba, o kateri morate sprejeti določeno odločitev.

Načini zaposlovanja in najem delovne sile - Poznamo več načinov zaposlovanja izbranega kandidata. Izbranega kandidata za čas poskusne dobe zaposlimo mi, v kolikor se v trajanju poskusne dobe izkaže, da vam izbrani kandidat ustreza, pa se zaposlitev kandidata uredi v vašem podjetju. Izbranega kandidata zaposlimo za celotno obdobje delovnega razmerja, s čimer prihranite stroške povezane s sklenitvijo in odpovedjo delovnega razmerja, z izplačili osebnega dohodka, regresa, nadomestila osebnega dohodka v primeru nezmožnosti za delo, z neprisotnostjo na delu zaradi bolniških odsotnosti, dopustov, neupravičene odsotnosti in podobno. Izbranega kandidata že za čas poskusne dobe zaposlite sami, pri čemer vam lahko pomagamo pri izvedbi vseh tehnično administrativnih postopkov, ki so neizogibni na področju zaposlovanja.


Strateške rešitve za vaše podjetje - Od delodajalcev se vse bolj dosledno zahteva urejenost pravilnikov in aktov, vezanih na področje delovnopravne zakonodaje. V kolikor v vašem podjetju nimate urejenega tega področja, vam ponujamo celovito rešitev priprave in ureditve kadrovskega področja. S tem se boste izognili morebitnim visokim kaznim s strani pristojnega inšpektorja ali tožbam s strani zaposlenih. Poleg priprave pravilnikov nudimo tudi kadrovsko in delovnopravno svetovanje, pregled in pripravo pogodb o zaposlitvi ter splošnih aktov delodajalca. Z našo pomočjo bodo vaše kadrovske evidence vedno urejene skladno z veljavnimi predpisi.